Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü


2017 BAHAR DÖNEMİ İÇİN ÖN BAŞVURULAR BAŞLAMIŞTIR


Prof. Dr. Tülay ALİM BARAN
Enstitü Müdürü

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitümüzün kuruluşu, 05.09.2003 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan onay kararı ile tamamlanmış, böylece Enstitümüz, üniversitemizin Eğitim - Öğretim yaşamına katılarak 2004 - 2005 Eğitim - Öğretim döneminde Yüksek Lisans Programı için öğrenci kabülüne başlayan
Enstitünün kuruluş amacı; Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesinin ve temel ilkelerinin doğru ve tam olarak anlaşılıp özümsenebilmesine katkıda bulunmaktır. Atatürk'ü, O'nun " En büyük eserimdir" dediği Cumhuriyet'i ve bu eseri onurlu bir varlık olarak ayakta tutan değerleri tam ve doğru şekilde anlamak, bunları gerektiği gibi koruyabilmenin ön koşuludur. Tam ve doğru anlayabilmek için ise, kuruluş sürecindeki sosyal, ekonomik ve politik koşullarla söz konusu değerleri korumak için ulusca katlanılan sıkıntıları ve ortaya konan özverileri çok iyi öğrenmek gerekmektedir. Cumhuriyetin bugünlerini anlayabilmek ve doğru değerlendirerek geleceğe yönelik sağlıklı ön görüler üretebilmek de yine başlangıç koşullarını iyi öğrenip anlamamızla bağlantılıdır. Enstitümüzün temel ilkelerinden biri, bu bilgileri en sağlıklı kaynaklara dayanarak vermek, diğeri de,bununla yetinmeyip geçmişteki olayların günümüze olan etkileri ve geleceği şekillendirmedeki olası rolerini bilimsel yaklaşımla irdelemektir.
Enstitümüzün bilimsel çalışmalarının merkezinde kuşkusuz, Cumhuriyetin kuruluşunda ve bugünlere gelişinde ilke ve idealleri ile asıl rolü oynamış, lider yetenekleri ve özellikleri ile tüm dünyaya örnek olmuş bir büyük insan, Mustafa Kemal Atatürk olacaktır. O'nun fikir ve ideallerinin doğru anlaşılması kadar genç nesillere tam ve doğru olarak anlatılabilmesi, güncelliğini hiçbir dönemde yitirmeyen bu fikir ve ideallerin Türk ulusunun yaşamına tam ve doğru olarak aktarılabilmesi de yaşamsal önem taşır. Enstitümüz "Atatürkçü Düşünce Sistemi"ni işte bu anlayışla ve yaşayan bir sistem olarak ele almayı hedeflemektedir.
Enstitümüzün faaliyet alanları Yüksek Lisans ve Doktora Programlarıyla sınırlı kalmayacaktır. Uygulanması düşünülen ek faaliyetler kapsamında; ulusal ve uluslararası nitelikte sempozyum,panel ve konferanslar,yarışmalar ve tanıtım gezileri gibi etkinlikleri sayabiliriz.  Bu etkinliklerin sadece Yeditepe Üniversitesi mensupları ile sınırlı kalmayıp, toplumun her kesiminden ilgi duyanlara açık olacağını öngörüyoruz.
Sözü edilen etkinlikler yanında, bilimsel yayınlar da Enstitümüzün hedefleri arasında önemli bir yer tutmaktadır.
Atatürk'ü, O'nun ilke ve ideallerini, Cumhuriyet'in bugün geldiği noktadaki eksi ve artılarının "Atatürkçü Düşünce Sistemi" ile bağlantısını tam ve doğru anlayıp, bunları anlatabilecek bilimsel yeteneği kazanmak isteyenleri, Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde bize katılmaya davet ediyoruz.

BAŞVURU KOŞULLARI :

- Dört yıllık bir yüksek eğitim kurumundan mezun olmak.

- Tezli Yüksek Lisans programlarında ALES'den eşit ağırlık veya sözel alanda alınmış en az 55,000 ve üstünde puana sahip olmak.(Geçerlik süresi üç yıldır.Başvuru tarihinde ALES belgesi olmayan adaylar ''özel öğrenci'' statüsünde programa kabul edilebilirler.)

- Tezsiz programda ALES koşulu aranmamaktadırKESİN KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER  :

- Lisans Diploma Aslı ve Fotokopisi

- Lisans Not Çizelgesi Aslı ve Fotokopisi

- ALES sonuç belgesi çıktısı

- Askerlik Durum Belgesi Orijinali. (Askerliğini yapmış olanlardan terhis belgesi fotokopisi.)

- Nüfus Cüzdan  Aslı ve Fotokopisi

- İkametgah Belgesi. (Muhtardan veya e-devlet çıktısı)

- 3 adet vesikalık fotoğraf

 


Ücretler hakkında bilgi almak için: http://www.yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/ucretler adresine tıklayınız.