• EN
  • TR

Öğrenci Kulüpleri

Üniversitemiz, öğrencilerimizin ders dışı, demokratik, sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel, sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri ve üniversite tarafından sağlanan imkânlardan eşit ve düzenli olarak yararlanmalarını sağlamak amacıyla öğrenci kulüp/topluluklarını kurdu. 

ÜYELİK KOŞULLARI

¬ Kulüplere/ Topluluklara yalnızca Yeditepe Üniversitesi lisans öğrencileri üye olabilir.

¬ Bir öğrenci birden fazla kulübe/ topluluğa üye olabilir; ancak birden fazla yönetim kurulunda görev alamaz.

¬ Üyelik, her akademik yılın başında yapılacak kayıtlarla gerçekleşir. 

¬ Üye sayısı iki yarıyıl üst üste 10 öğrencinin altında olan kulüplerin/ toplulukların faaliyetlerine son verilir. Yeni kurulan kulüplerde/ topluluklarda bu koşul, kuruluştan itibaren bir akademik yılın bitiminden sonra işlerlik kazanır.

¬ Herhangi bir disiplin cezası alan öğrenciler kulübün/ topluluğun Yönetim Kurulunda görev alamaz. Uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin üyelikleri, cezaları süresince dondurulur.

¬ Bir öğrencinin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmesi için, öğrencinin sınamalı (probation) veya başarısız durumda olmaması (4.00 üzerinden en az 2.00 olması), bir başka öğrenci kulübün/ topluluğun yönetim kurulunda görevli olmaması ve hazırlık dönemi hariç 10 yarıyılını doldurmuş lisans öğrencisi olmaması gerekir.

Aşağıda belirtilen hallerde öğrenci kulüp/ topluluk üyeliğinden çıkarılır:

a) Üniversite öğrenciliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi,

b) Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiği konuda yetersizliği kanısına varılan üye için 3 yazılı ikazın danışmana imzalattırılıp, Kurumsal İletişim Müdürlüğüne teslim edilmesinden sonra hakkında verilecek karar neticesinde,

c) İstifa etmesi,

d) Kulüp/ Topluluk Yönetim Kurulu üyeliğine seçildikten sonra başka bir kulübün/ topluluğun Yönetim Kuruluna seçilmesi gibi durumlarda kulüp/ topluluk üyeliğinden çıkarılır.

 

Üniversitemiz Bünyesinde Bulunan Öğrenci Kulüplerimiz;

Atatürkçü Düşünce Kulübü

Antropoloji Kulübü

Bilgisayar Topluluğu

Bilim Kurgu Kulübü

Biyoteknoloji Topluluğu

Dans Kulübü

Dilek Gönülleri Topluluğu

Edebiyat Topluluğu

Eğitim Araştırmaları Kulübü

Felsefe Topluluğu

Finans Topluluğu

Folklor Kulübü

Fotoğrafçılık Kulübü

Fütürizm Kulübü

Girişimcilik Kulübü

Güzel Sanatlar Kulübü

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kulübü

IEEE Topluluğu

İşletme Kulübü

Kültürel Gezi Kulübü

Lojistik Kulübü

Makine Mühendisliği Kulübü

Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Topluluğu

Model Birleşmiş Milletler Kulübü

Mühendislik AR-GE Topluluğu

Münazara Kulübü

Müzik Kulübü

Otomotiv Kulübü

Performans ve Sahne Sanatları Kulübü

Psikoloji Topluluğu

Radyo Kulübü

Robot ve Teknoloji Kulübü

Sanitas Kulübü

Sinema Kulübü

Sistem Mühendisliği Topluluğu

Sosyal Destek Kulübü

Spor Kulübü

Tarih Topluluğu

Tıp Kulübü

Tiyatro Kulübü

Uluslararası Staj Değişim Topluluğu

Uluslararası Ticaret Topluluğu

Uluslararası İlişkiler Kulübü

Women In Business Kulübü

Yeditepe Üniversitesi International Students Society (YISS)

Yeditepe Üniversitesi Doğal Afetlerde Arama-Kurtarma Külübü (YUDAK)

Yu Informatıcs Kulübü

 

Gallery

Fotoğraf Galerisi