Yeditepe Üniversitesi Kayıt İşlemleri Kılavuzu

&EROE M̉PIQMRHIR ʯRGI OE]X WEPSRYRHE FYPYRER 1EPM ˢ̉PIV QEWEWRE KMHMRM^ (ELE WSRVE /EXIKSVMHIOM 2. 3. 4. 5. 6. 7. ZI 8. EHQHEOM M̉PIQPIVM XEQEQPE]R^ ˢ78)/ :EOJ 0MWIPIVMRHI IR E^ ʳʡ ]P SOY]EVEO HMTPSQE EPER ZI MPO FỈ XIVGMLPIVM EVEWRHE ]IVPỈIR ʯ˓VIRGMPIVMR PMWI HMTPSQEPEVRR JSXSOSTMPIVMRM ZI SOYPPEVRHER EPEGEOPEV ƈ0MWI I˓MXMQMRMR XEQEQR ˢ78)/ 3OYPPEVƅRHE XEQEQPEHOPEVRE HEMVƉ ]E^] ]ERPEVRE EPQEPEVR ʯRIQPI VMGE IHIVM^ %HQ 7VE 2YQEVEW ʘRMZIVWMXIQM^ 7SW]EP 8IWMWPIV &MREW KMVM̉MRHI FYPYRER RYQEVEP 5QEXMG ƅXIR WVE RYQEVEW EPR^ ZI KMVM̉XI FIOPI]MRM^ %HQ ʔ˓VIRGM ˢ̉PIVM 1EWEW (MNMXEP IOVER XEOMT IHIVIO ZI KʯVIZPMPIVMR ]ʯRPIRHMVQIWM]PI ,YOYO *EOʳPXIWM KMVM̉ OSVMHSVYRHE ]IV EPER ʔ˓VIRGM ˢ̉PIVM 1EWEWRE KMHMRM^ )ZVEOPEVR^ XIWPMQ IHIVIO OE]X M̉PIQMRM^M FẺPEXEVEO ʯ˓VIRGM RYQEVER^ EPR^ %HQ 1EPM ˢ̉PIV 1EWEW ʔ˓VIRGM RYQEVER^ MPI FMVPMOXI 7SW]EP 8IWMWPIV &MREW KMVM̉MRHI FYPYRER RYQEVEP 5QEXMGƅXIR WVE RYQEVEW EPR^ ZI KMVM̉XI FIOPI]MRM^ 1EPM ˢ̉PIV 1EWEWRHER WSRVE 3a. FYVWPY MWIRM^ XIOVEV ,YOYO *EOʳPXIWM +MVM̉ /SVMHSVYRHE ]IV EPER ʔ˓VIRGM ˢ̉PIVM QEWEWRE KMHMRM^ 3b. FYVWPY ZI]E FYVWWY^ MWIRM^ /EXIKSVMHIOM E ZI]E F EHQPEVR XEOMT IHMRM^ ʔHIQI M̉PIQPIVMRM^ XEQEQPERH˓RHE ʯHIQI QEOFY^YRY^ MPI FMVPMOXI ʔ˓VIRGM ˢ̉PIVM QEWEWRE KMHMRM^ %HQ ʔ˓VIRGM ˢ̉PIVM 1EWEW ʔHIQI 1EOFY^YRY^ 7EHIGI &YVWPY ZI ʘGVIXPM ʯ˓VIRGMPIV MPI FMVPMOXI ,YOYO *EOʳPXIWM KMVM̉ OSVMHSVYRHE ]IV EPER ʔ˓VIRGM ˢ̉PIVM 1EWEWRE KMHMRM^ %HQ ,E^VPO 3OYPY 1EWEW +ʯVIZPMPIVMR ]ʯRPIRHMVQIWM]PI ,YOYO *EOʳPXIWM KMVM̉ OSVMHSVYRHE ]IV EPER =EFERG (MPPIV ,E^VPO 3OYPY 1EWEWRE KMHMRM^ 7M^MR MʡMR LE^VPERER IOVERHE =EFERG (MP WREZ MPI MPKMPM JSVQY HSPHYVEVEO WREZ KMVM̉ FIPKIRM^M SPỶXYVYRY^ %HQ ʔ˓VIRGM (IOERP˓ 1EWEW 1ʳLIRHMWPMO *EOʳPXIWM EZPYWYRHE ]IV EPER ʔ˓VIRGM (IOERP˓ 1EWEWRE KMHIVIO ʔ˓VIRGM /E]X &MPKM *SVQY ]IXIRIOOETMWM SVK ZI ]IHMXITIRIX[SVO GSQ ʳ]IPMOPIVMRM^ MPI MPKMPM FMPKM EPR^ %HQ ʔ˓VIRGM /MQPM˓M %PQE 1ʳLIRHMWPMO *EOʳPXIWM EZPYWYRHE ]IV EPER /MQPMO 1EWEWRE KMHIVIO ʔ˓VIRGM /MQPM˓MRM^M EPR^ %HQ ˢ78)//%68 1EWEW 1ʳLIRHMWPMO *EOʳPXIWM EZPYWYRHE ]IV EPER ˢ78)//%68 1EWEWRE KMHIVIO ˢ78)//%68ƅR^ EPR^ %HQ =YVX 7IVZMW /E]H =YVX ZI ZI]E WIVZMW OE]H ]ETXVQEO MWXI]IR ʯ˓VIRGMPIV SOYP OE]X M̉PIQPIVMRM XEQEQPEHOXER WSRVE 1ʳLIRHMWPMO *EOʳPXIWM %ZPYWYRHE ]IV EPER =YVX ZI 7IVZMW QEWEPEVRE KMHIVIO OE]X M̉PIQPIVMRM ]ETXVEFMPMVPIV ʔ>)0 =)8)2)/ 7-2%:- 7SRYGYRE +ʯVI /E]X =ETXVEGEO ʔ˓VIRGMPIV

RkJQdWJsaXNoZXIy NzE2Njg1