Akademik İlan

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

Nitelik

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları  Anabilim Dalı

Doçent

1

 

İngilizce eğitim verilen bir yükseköğretim kurumunda Tıp Fakültesi lisans dersi vermiş olmak tercih sebebidir.

 

Onkolojik hastalarda ve organ nakilli hastalarda görülen akciğer sorunları yönetimi konusunda ve

COVİD ve post-COVİD hastalarının yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

 

Girişimsel pulmonoloji ve ileri tanı yöntemlerinde tecrübe sahibi olmalı,

 

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

 

Hastane enfeksiyonları konusunda deneyimli olmak,

Transfüzyon ve kan bankacılığı alanında en az on yıl deneyimli olmak,

Kök hücre transplantasyon alanında en beş yıl deneyim sahibi olmak,

 

İngilizce Tıp Eğitimi lisans programında ders vermiş olmak,

 

Tıp Fakültesi

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Hastane enfeksiyonları konusunda deneyimli olmak,

 

Transfüzyon ve kan bankacılığı alanında deneyimli olmak,

 

Kök hücre transplantasyon alanında deneyimli olmak,

 

İngilizce Tıp Eğitimi lisans programında ders vermiş olmak,

 

Tıp Fakültesi

Üroloji Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Son 2 yılda İngilizce eğitim verilen bir yükseköğretim kurumunda Tıp Fakültesi lisans dersi vermiş olmak,

 

Son 2 yılda Tıpta Uzmanlık eğitimi veren bir kurumunda görev yapmış olmak,

Moleküler Tıp Doktora programından mezun olmuş olmak tercih sebebidir,

 

Androloji ve Prostat kanseri konularında deneyim ve akademik çalışmaları yapmış olmak,

 

 

 

 

Mimarlık Fakültesi

 

 

 

Endüstriyel Tasarım Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi

1

 

Endüstri Ürünleri Tasarımı / Endüstriyel Tasarım Bölümünde Lisans derecesine sahip olmak.

 

Endüstri Ürünleri Tasarımı / Endüstriyel Tasarım Bölümünde Doktora yapmış olmak.

 

Endüstriyel Tasarım alanında çalışmaları olmak.

 

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ :

İlan Tarihi: 18.01.2022

Son Başvuru Tarihi: 01.02.2022

 

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı)

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Bilimsel yayınlarını,

*Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,

*Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen

4 (Dört) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için; başvuracak adayların,

*2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartlar ile başvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerini,

*Fotoğraflı özgeçmişlerini,

*Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

*Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

*Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini (YÖKDİL/YDS -85 puan olmalıdır- ya da ÖSYM tarafından eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı),

*Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

*Not ortalamalarını gösterir transcriptlerini,

*Bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren

4 (Dört) takım dosyayı ((1 Adet Hard-Copy ve 3 adet CD/USB veya 4 adet CD/USB olacak şekilde) ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir. )

İlan olunur.

 

BAŞVURU ADRESİ:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü

26 Ağustos Yerleşimi ,İnönü Mah., Kayışdağı Cad.

34755 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 578 00 00