“Avrupa Ülkelerindeki Öğrencilerle Aynı Platformda Söz Sahibi Olmak İster Misin?

EUROSTUDENT projesi kapsamında hazırlanan bu anket ile Avrupa'daki yükseköğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında uluslararası, karşılaştırabilir ve güvenilir veri toplamak, bu veriyi analiz etmek ve katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara eğitim politikalarını belirlemelerinde ve/veya mevcut politikalarını iyileştirmelerinde yardımcı olmak amaçlanmaktadır.”

http://goo.gl/forms/GBDD7VJgystt3JCs1  tıkla , hemen anketi doldur , eğitime yön ver!