Culturecıvıc Kültür Destek Programı Duyurusu

Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Melike BAYIK'ın ve Eldem Sanat Alanı'nın işbirliği ile gerçekleştirdikleri bir Avrupa Birliği Projesi olan "CultureCIVIC: Kültür Destek Programı"nın Hibeler Fonunu kazanmışlardır. Su krizi, ekolojik değişiklikler, tür kayıpları, çevre kirliliği, toplumsal eşitsizlik, canlı ekosistem yıkımı, iyileştirilebilir ve sürdürülebilir çözümler yaratmayı hedefleyen proje söyleşiler, atölye programları, kamusal alan etkinlikleri ile birlikte toplumsal fayda ve farkındalik sağlamayı hedeflemektedir. Araştırma Görevlisi Melike BAYIK'ın küratörlüğünü üstlendiği "Susuz Yaz" Projesi Eskişehir Eldem Sanat Alanında 31 Temmuz 2022 tarihine kadar izlenebilir.