Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Duyurusu

11/03/2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümünde ilan edilen 2 adet Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılan başvurular değerlendirilmiş olup, ön değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda ismi yazılı kişiler 04.04.2022 tarihinde saat 10.00, Diş Hekimliği Fakültesi, 2. Kat, 2 no’lu toplantı salonunda yapılacak olan sınava girmeye hak kazanmışlardır.

Adayların Adı- Soyadı;

Adaylar