Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Duyurusu

15.11.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilimi Bölümünde ilan edilen 2 adet Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılan başvurular değerlendirilmiş olup, ön değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda ismi yazılı kişiler 02.12.2021 tarihinde saat 12.00, Hukuk İktisadi-İdari Bilimler Binası, 209 no’lu salonda yapılacak olan sınava girmeye hak kazanmışlardır.

Adayların Adı- Soyadı ;