Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim (İngilizce) Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Duyurusu

11/03/2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilimi Bölümünde (İngilizce) ilan edilen 1 adet Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılan başvurular değerlendirilmiş olup, ön değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda ismi yazılı kişi  01.04.2022 tarihinde saat 10.00’da, Güzel Sanatlar Fakültesi, 716 no’lu ofiste yapılacak olan sınava girmeye hak kazanmıştır.

 

Adayların Adı- Soyadı;

Zehra Cansu Rendeci

 

Adaylar