Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilim (Rusça) Bölümü Öğretim Görevlisi Son Değerlendirme Duyurusu

11/03/2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Çeviribilimi Bölümünde (Rusça) ilan edilen 1 adet Öğretim Görevlisi kadrosu için yapılan sınav sonucunda nihai değerlendirme sonucuna göre aşağıda ismi yazılı kişi açık bulunan Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanmıştır.

Adayın Adı- Soyadı;

Faruk Serhan Öztürk