Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Duyurusu

15.12.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde ilan edilen 2 adet Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılan başvurular değerlendirilmiş olup, ön değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda ismi yazılı ilk 20 kişi 06.01.2022 tarihinde saat: 11.00, Fen-Edebiyat FakültesiGSF Binası, 7. Kat 7E03 no’lu salonda yapılacak olan sınava girmeye hak kazanmışlardır.

Adayların Adı-Soyadı;