Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Duyurusu

15.12.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde ilan edilen 2 adet Araştırma Görevlisi kadrosu için yapılan sınav sonucunda nihai değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda isimleri yazılı kişiler açık bulunan Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanmışlardır.

Asil Adayların Adı-Soyadı ;

Ayşegül ERNUR

Semih YARAROĞLU

Yedek Adayların Adı-Soyadı ;

Burak ASLAN

Eylül BİNTEPE