Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Duyurusu (Yüksek Lisans Kriteri)

11.03.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde ilan edilen 1 adet Araştırma Görevlisi (Yüksek Lisans Kriteri) kadrosuna yapılan başvurular değerlendirilmiş olup, ön değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda ismi yazılı ilk 10 kişi 07.04.2022 tarihinde saat: 11.00’de, Fen-Edebiyat Fakültesi, GSF Bina, 305 no’lu salonda yapılacak olan sınava girmeye hak kazanmışlardır.

Adayların Adı- Soyadı;