Gönüllü Bir Çalışmadan “Fakülte-Okul İşbirliği Modeli” Projesine Uzanan Yolculuk

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin 2011-2012 akademik yılında Ataşehir Celal Yardımcı Ortaokulu’nda Matematik Atölyesi başlığı altında başlattıkları gönüllü çalışmalar yıllar içinde bir Fakülte-Okul İşbirliği Modeline dönüştü. Hem öğretmen adaylarının mesleki bilgi ve becerilerinin gelişimini desteklemek hem de ortaokul öğrencilerinin matematik ilgisini ve başarısını artırmak amacıyla planlanan çalışmalar, 2016-2018 yılları arasında Dr. Hülya Kılıç ve Dr. Oğuzhan Doğan tarafından TÜBİTAK destekli bir proje olarak yürütüldü. Proje kapsamında geliştirilen fakülte-okul işbirliği modeli halen Ataşehir Celal Yardımcı Ortaokulu’nda yürütülmekte olup, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İSTEK Vakfı Okulları ile imzalanan protokoller ile başka okullarda da uygulanması da hedefleniyor..

Öğretim üyeleri ve matematik öğretmenin gözetiminde ortaokullarda verilen seçmeli Matematik Uygulamaları dersinin öğretmen adayları tarafından yürütülmesini esas alan Fakülte-Okul İşbirliği Modeli, öğretmen adaylarına, teorik bilgiyi uygulamaya geçirme, öğrencilerin matematiksel gelişimini destekleyecek yöntemleri geliştirip uygulama, kendini değerlendirme ve geliştirme fırsatı sunmaktadır. Böyle bir çalışma öğretmen adaylarının son sınıftaki stajlarını daha verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirmelerini de sağlıyor.

2011-2018 yılları arasında yürütülen çalışmalardan elde edilen sonuçlar makale, bildiri ve çalıştay yolu ile akademisyen ve öğretmenlerle paylaşılmıştır. Bu bağlamda konuyla ilgili 3 makale, 1 kitap bölümü, 20 bildiri yayınlanmış ve ikisi öğretmenlere yönelik olmak üzere 3 çalıştay düzenlendi. Halen daha inceleme aşamasında olan 2 makale ve 1 kitap bölümü bulunuyor.