TEKNOPARK TEKNOLOJİ ÜSSÜ SİSTEM ODASI DONANIM VE YAZILIM İHALESİ Usulü, niteliği ve miktarı: Açık İhale, TEKNOPARK TEKNOLOJİ ÜSSÜ BİLGİSAYAR AĞI,GÜVENLİK,SUNUCULAR VE VERİ DEPOLAMA CİHAZLARI

ihale tarihi: 
06.08.2021
İhale No: 
202107026

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMI İÇİN İHALE İLANI

Adı: 202107026 , TEKNOPARK TEKNOLOJİ ÜSSÜ SİSTEM ODASI DONANIM VE YAZILIM İHALESİ

Usulü, niteliği ve miktarı: Açık İhale, TEKNOPARK TEKNOLOJİ ÜSSÜ BİLGİSAYAR AĞI,GÜVENLİK,SUNUCULAR VE VERİ DEPOLAMA CİHAZLARI

Yapılacağı yer: YEDİTEPE Üniversitesi

İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, Satınalma Müdürlüğü 34755Ataşehir/İstanbul

Tarihi ve saati: 06/08/2021, Cuma Günü, Saat 11:00

İhale doküman bedeli: 500 TL’dir. YEDİTEPE Üniversitesi’nin Yapı Kredi Bankası A.Ş. İnönü Caddesi Kurumsal şubesi TR30 0006 7010 0000 0073 6936 59 nolu hesabına yatırılır.

İhale dokümanı YEDİTEPE Üniversitesi Satınalma Müdürlüğünde ve www.yeditepe.edu.tr web sitesinde bedelsiz olarak görülebilir.

 

Ancak, ihaleye teklif verecek olan isteklilerin Satınalma Müdürlüğünden, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontunu sunarak ihale dosyasını teslim alması zorunludur.

 

İsteklilerden talep edilen belgeler:

 

1. Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, elektronik posta adresi ve varsa faks numarası

2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4. Ticaret sicil gazetesi

5. Mali yeterlilik belgeleri

6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

7. İhale dosyasının satın alındığına dair belge

8. İdari Şartname ve Sözleşme Taslağının okunup kabul edildiğine dair kaşeli, imzalı nüshaları

9. Yasaklı Olunmadığına Dair Taahhütname

10. Yüklenici Ve Alt Yükleniciler İçin İSG Prosedürü