İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Son Değerlendirme Duyurusu

15.11.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde ilan edilen 1 adet Öğretim Görevlisi kadrosu için yapılan sınav sonucunda nihai değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda isimleri yazılı kişi/kişiler açık bulunan Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanmışlardır.

 

Adayların Adı- Soyadı ;

Kadir Gökhan Gürbüz