İngilizce Hazırlık Okulu Öğretim Görevlisi Son Değerlendirme Duyurusu

14.03.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz İngilizce Hazırlık Okulu’nda ilan edilen 25 adet Öğretim Görevlisi kadrosu için yapılan sınav sonucunda nihai değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda isimleri yazılı kişiler açık bulunan Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanmışlardır.

Asil Adayların Adı - Soyadı;