Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Duyurusu

15/11/2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde ilan edilen 1 adet Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılan 18 adet başvuru değerlendirilmiş olup, ilk ona giren adaylar 07/12/2021 tarihinde saat: 14.00, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Binası , A603 no’lu salonda yapılacak olan sınava girmeye hak kazanmışlardır.