Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Duyurusu

15/11/2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünde ilan edilen 1 adet Araştırma Görevlisi kadrosu için yapılan sınav sonucunda nihai değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda ismi yazılı kişi açık bulunan Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanmıştır.

Asil Aday:

Adı Soyadı: Buket Coşkun

Yedek Aday

Adı Soyadı: Rukiye B. Aymaz