Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Duyurusu

14.03.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde ilan edilen 2 adet Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılan başvurular değerlendirilmiş olup, ön değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda ismi yazılı kişiler 04.04.2022 tarihinde saat: 11.00, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bina, B0442no’lu salonda yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanmışlardır.