Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Duyurusu

14 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde ilan edilen 2 adet Araştırma Görevlisi kadrosu için yapılan sınav sonucunda nihai değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda ismi yazılı kişiler açık bulunan Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanmıştır.

Adayların Adı ve Soyadı:

Çağla ALPARSLAN

Aleyna GÜRSOY