Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Duyurusu

25 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi - Kimya Mühendisliği Bölümünde ilan edilen 1 adet Araştırma Görevlisi kadrosu için yapılan sınav sonucunda nihai değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda ismi yazılı kişi açık bulunan Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanmıştır.

Asil Adayın Adı - Soyadı;

Sevgi Kemeç