Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Duyurusu

15/12/2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünde ilan edilen 1 adet Araştırma Görevlisi kadrosu için yapılan sınav sonucunda nihai değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda ismi yazılı kişi açık bulunan Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanmıştır.

 

Asil Adaylar

Adı- Soyadı ;

Melis Keküllüoğlu