Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Araştırma Görevlisi Son Değerlendirme Duyurusu

15/11/2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi - Hemşirelik Bölümünde ilan edilen 3 adet Araştırma Görevlisi kadrosu için yapılan sınav sonucunda nihai değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda isimleri yazılı kişi/kişiler açık bulunan Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanmışlardır.

 

Asil Adaylar

Adı- Soyadı ;

1

ŞERİFE KELLE

2

ŞEVVAL ÇAĞAN

3

ÇAĞLA ÜNAL