Ticari Bilimler Fakültesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Duyurusu

15.12.2021 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Üniversitemiz Ticari Bilimler Fakültesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümünde ilan edilen 1 adet Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılan başvurular değerlendirilmiş olup, ön değerlendirme sonuçlarına göre aşağıda ismi yazılı kişiler 17.01.2022 tarihinde 10.30-12.00 saatleri arasında, Ticari Bilimler Fakültesi Binası, 3.kat, 304 B no’lu salonda yapılacak olan sınava girmeye hak kazanmışlardır.

 

Adayların Adı- Soyadı;

Derya İğde

Oktay Akkurt

Adaylar