Yeditepe’den Öğrencilerine Bütünleşik Doktora Fırsatı

Yeditepe Üniversitesi Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi öğrencilerine, lisans eğitimlerini sürdürürlerken, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak Bütünleşik Doktora (MD – PhD) ve Yüksek Lisans yapma fırsatı sunuyor.

Yeditepe Üniversitesi Senatosu’nun yürürlüğe koyduğu “Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönergesi”nin “Bütünleşik Doktora” konulu altıncı maddesine göre bu bölümlerde eğitiminin dördüncü yılını tamamlayan öğrenciler, “Dönem 5” eğitimlerine başlarken Bütünleşik Doktora (MD –PhD) programına da başlayabilecek. İsteyen öğrenciler Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı çok sayıda yüksek lisans programından birine kayıt olarak tezli yüksek lisans da yapabilecek.

İstenen Koşullar

Bu programlara katılmak isteyen öğrencinin not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 3.0 olması, ALES sınavından en az 80 ve YDS, ÜDS, YÖKDİL dil sınavlarından en az 55 almış olması gerekiyor. Bütünleşik Doktora Programı en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşuyor.